Overige donaties Collecte afdragen
Kerk in actie Protestantse Kerk

Help Egyptische kinderen en hun families Bijbel in eigen taal lezen

In Egypte

Veel christelijke gezinnen in Egypte hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Via het programma zending helpt Kerk in Actie het Egyptisch Bijbelgenootschap een landelijke bijbelcompetitie te organiseren. Hierdoor leren tienduizenden kinderen toch bijbelverhalen. En hun familie doet mee! De wedstrijd wordt afgesloten met bijbelfestivals in het hele land waar kerken met hun jeugdgroepen naar toe gaan.

Steun dit programma met jouw gift!

Hoevaak wil je steunen?

Met welk bedrag wil je steunen?


Kies een ander bedrag

iDeal

Door dit formulier te versturen, geef je toestemming aan de Protestantse Kerk (Joseph Haydnlaan 2a, 3533AE te Utrecht, Incassant ID: NL12ZZZ12345670000) voor het sturen van een incasso-opdracht naar jouw bank om je bijdrage van je rekening af te schrijven. Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank (vraag je bank naar de voorwaarden).

Met jouw donatie steunen wij het werk van honderden kerken en organisaties in Nederland en in de rest van de wereld. Jij helpt ons en onze partners om mensen tot hun recht te laten komen en toekomstperspectief te geven. Samen zijn we Kerk in Actie. 

De Protestantse Kerk in Nederland (met alle plaatselijke gemeenten en diaconieën) is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Geef je een gift aan de Protestantse Kerk, kerk in actie of Jong Protestant? Dan mag je dit bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Als ontvangende instelling zijn wij vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.